Skärmklipp 2018-05-22 13.22.14

Det är klart att det inte alltid är lätt att tänka gott om sig själv. 

Du vet den där rösten som ständigt slår på dig för de fel du begått eller den skada du orsakat någon annan. Och som inte heller tvekar att strö salt i dina sår genom att älta och förstora. En röst som är gäll och som skär dig sönder samman med sitt ”Hur kunde du vara som dum?”, ”Du borde ha förstått” och ”När ska du någonsin lära dig?”.

De flesta människor är mycket kritiska och hårda mot sig själva. Detta gäller särskilt när du tror att du saknar något eller har någon form av fel. Människor slår ofta ner på sig själva när de har gjort ett misstag, och tror att det kommer att förbättra saker och ting. I slutändan gör det dock inte saker bättre. Däremot att visa medkänsla med dig själv göra det bättre.

Att visa medkänsla med dig själv är ett alternativ till självkritik och negativa tankar, som hjälper dig att växa. Det består av att behandla dig själv vänligt och erkänna att du har något gemensamt med resten av mänskligheten. Men det handlar också om att acceptera dina egna begränsningar.
Enligt den amerikanska psykologen Kristin Neff, en av de främsta forskarna inom sitt område, består denna medkänsla som man visar mot sig själv av tre grundläggande aspekter:

    Vänlighet mot dig själv.
    Erkännande av din egen mänsklighet.
    Fokuserad uppmärksamhet.


Vänliga känslor du riktar mot dig själv förändrar inte bara ditt sinne utan förändrar också din kropp. När du mildrar din smärta vädjar du till det tillgivenhetssystem som finns hos alla däggdjur. En av de viktigaste funktionerna i detta system är frisättningen av oxytocin, ett hormon som ökar dina tillitskänslor. Det får dig också att känna dig lugn, säker, generös och ansluten till omvärlden, samt ökar din förmåga att känna medkänsla, till dig själv såväl som till andra.

Att vara vänlig mot dig själv hjälper dig uppskatta dig själv som en värdefull människa, som förtjänar tillgivenhet.

Kommentera gärna: