Skärmklipp 2018-05-22 13.22.14
Föreläsningar och kurser

WORKSHOP – Dömmar mål och dess betydelse.

Livsmål, personliga mål, yrkesmål. Vi är många som känner att vi är på drift här i världen. Vi arbetar hårt men vet inte vart vi är på väg. Vad är det vi vill med våra liv egentligen? Har vi satt upp mål för att nå dit?
Att sätta upp mål hjälper dig att konkretisera vad det är du vill nå. Om du vet exakt vad du vill nå vet du också vart du ska koncentrera dina ansträngningar. Du kommer också snabbt att upptäcka de distraktioner som kan leda dig fel. Med positiva drömmar och en målmedveten satsning visar jag vägen, ger dig energi och inspirerar dig på din väg mot mål
utan gränser.. 

Kursens längd: En dag
Tider: 08.00-16.30 
Inklusive: frukost, lunch och fika
Adress: GT 30, Grev Turegatan 30, Stockholm
Kostnad: kr (exkl. moms)

Max 16 delatagare. 
Nästa kurstillfälle

WORKSHOP: KNEPEN SOM KAN HJÄLPA DIG ATT PRESTERA OCH FÖRBÄTTRA DIN RELATION TILL DIG SJÄLV OCH ANDRA

Brukar du tänka att du skulle vilja vara en särskild typ av person men att du inte vet hur du ska förändra dig? Det kan ibland kännas omöjligt att ändra sig och bli flitigare, mer bestämd, öppen, självsäker eller vad det nu kan handla om.
I denna workshop lär du dig att framhäva dina styrkor. Du får sätta ord på dina känslor och öva på hur du kan förändra din syn på dig själv. Genom att du lär dig göra förändringar kan du bli den personen du vill vara – och förändra hur resten av världen ser på dig. Med en självsäker attityd kan du få mod att göra det du vill.

Kursens längd
Tider: 09.00-16.00
Inklusive: frukost, lunch och fika
Adress: GT 30, Grev Turegatan 30, Stockholm
Kostnad:   (exkl. moms)
 

Workshop: hantera psykisk ohälsa på
arbetsplatsen

Denna workshop riktar sig i första hand till dig som är chef med personalansvar.
I workshopen får du ett lätthanterligt verktyg att använda i vardagen. Konkreta råd varvas med praktisk kunskap om hur du kan stödja personer med psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Trots att psykisk ohälsa idag är den främsta orsaken till långtidssjukskrivning är kunskapen på området fortfarande bristfällig. En undersökning från Hjärnkoll och Novus Opinion visar att drygt hälften av 400 tillfrågade chefer med personalansvar är osäkra på hur de ska agera när en anställd får problem med sin psykiska hälsa. Resultatet av undersökningen talar sitt tydliga språk. Vi måste bli bättre på att hantera psykisk ohälsa i arbetslivet. Här är du som chef en nyckelperson. I egenskap av den som står i daglig kontakt med de anställda har du en unik möjlighet att identifiera och bearbeta problem innan de leder till sjukfrånvaro.

Kursens längd: En dag 
Tider: 08.00-15.00
Inklusive: frukost, lunch och fika
Adress: GT 30, Grev Turegatan 30, Stockholm ( ert kontor )
Kostnad: 7900 kr (exkl. moms)

Max 10 deltagare

Skicka din förfrågan

Använd gärna detta formulär för kontakt gällande workshops.