Skärmklipp 2018-05-22 13.22.14
Boka Terapi eller coachning

HUR MÅR DU ?

Ibland kan det var svårt att svara på den frågan när livet rusar i ett högt tempo med alla måsten, deadliner, fotbollsträningar, simlektioner. Varvat med middagar och hemmasysslor som samlas på hög. Stressen ökar och sömnen prioriteras bort. Men en dag så smäller det och du orkar varken gå till jobbet eller följa med sonen på fotbollsträning. Den dagen ska vi försöka förhindra – innan det händer.

Här kan du få personlig coachning om arbetsrelaterade frågor och relationer. Vi sätter upp mål, du får kunskap om behandlingsmetoder och vi kommer överens om hur vi ska arbeta för att nå bästa möjliga resultat. Att reflektera kring
utvecklingsmöjligheter och upplevda problem tillsammans ger ofta helt nya perspektiv och en trygghet som gynnar ditt psykiska välmående.

 

 Gratis konsultation 
Därefter bestämmer vi vilken slags hjälp du behöver och hur ofta.

TERAPI

Anledningen till att man behöver gå i samtalsterapi kan variera. Det kan till exempel handla om relationsproblem, sorg, ångest, depression, stress, dålig självkänsla, problem inom familjen eller andra svåra situationer. Det kan också vara en del i din personliga utveckling.

Du vill bli en bättre ledare
Att många högt uppsatta chefer, tränare och andra typer av ledare använder sig av en terapeut eller coach för att kunna utvecklas är ingen hemlighet. En terapeut kan hjälpa dig med allt från att hantera stress till att bli en bättre lyssnare.

Du vill bli en bra förälder
Att ge sina barn de bästa förutsättningarna i livet är något som alla föräldrar önskar. Men att veta hur man gör det är en annan femma. Kanske
har du själv haft en svår barndom och vill inte att historien ska upprepa sig med dina egna barn. En terapeut kan hjälpa dig som förälder att hitta balans i vardagen, sätta gränser och lära dig att lösa konflikter för att dina barn ska få en så bra och trygg uppväxt som möjligt.

Hjälp utifrån
Att ta hjälp utifrån kan vara ett sätt att få nya insikter och perspektiv, att hitta lösningar och svar på tankar och svårigheter. Ibland kan det vara svårt att vända sig till anhöriga. Då är det bra att söka professionell hjälp.

Vad du än bär på, vem du än är, är du välkommen att kontakta mig för ett första möte utan att du förbinder dig till något.

COACHnING-hitta nya vägar

"Det bästa vapnet mot stress är vår förmåga att välja en tanke framför en annan"

Grundidén med cachning är att ge dig fler perspektiv, hitta andra vägar, bryta oönskade vanor och synliggöra vad du egentligen gör och tänker och hur det påverkar ditt resultat.

Vi kommer gemensamt fram till en handlingsplan som passar dig, så att du
kan börja jobba med det du vill förändra.

Coachning kan handla om att:
– hantera stress
– bryta oönskade vanor
– förändra ett oönskat beteende
– hitta nya riktningar för framtiden
– stärka självkänslan och självförtroendet.

PARTERAPI

Parterapi kan vara en investering i förhållandet, oavsett i vilken fas eller vilka
omständigheter relationen befinner sig i. Det kan vara ett forum för att fatta gemensamma beslut eller enas om vägar framåt. Det kan vara ett sätt att fördjupa relationen, komma varandra närmare och lära känna varandra på nya sätt.

Det kan också vara ett steg att ta om ni upplever att relationen befinner sig i kris, att ni inte längre kan nå varandra i samtal, eller om vardagen präglas av konflikt eller leda. Kanske vill ni göra ett allvarligt försök att undvika separation, eller – om det visar sig omöjligt – försöka hitta ett sätt att separera så konstruktivt som möjligt.

KOGNITIV BETEENDETERAPI

När du går i KBT hos mig träffas vi oftast mellan 5 och 20 gånger. Vi arbetar med ett eller flera avgränsade problem. Ett behandlingstillfälle kallas inom KBT en session. Varje session brukar vara 45 till 75 minuter. Vi arbetar tillsammans med att kartlägga och hitta alternativ till tankar och känslor som inte leder dig dit du vill. Tillsammans gör vi en beteendeanalys för att kartlägga samspelet mellan dig och din omgivning. Utifrån analysen arbetar vi sedan med att förändra handlingsmönster som inte fungerar för dig.

KBT följer en agenda

Vid varje session följer vi en på förhand bestämd arbetsplan, en agenda. Agendan ger samtalet en struktur och gör det lättare att tänka och resonera strukturerat kring ett problem. Oftast antecknar du eller jag, eller båda, under sessionen. Ett alternativ är att jag spelar in sessionen på band som sedan får med dig hem. I slutet av varje session får du en
hemuppgift till nästa gång.

KBT är inriktad på framtiden

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att du arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte fungerar så bra och därför kan göra att du mår psykiskt dåligt. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi.

KBT är en strukturerad och aktiv psykoterapi som ger dig insikter. Terapin är mer inriktad på nuet och framtiden än på det förflutna.

ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY (ACT)

ACT är en terapiform som hjälper dig att hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor. Målet är inte bara att jobba med dina problem utan att du ska leva ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv.
Ett grundantagande inom ACT är att vi människor inte bara undviker sådant som faktiskt är farligt eller obehagligt, utan vi undviker också tankar, känslor och minnen som är associerade med det farliga eller obehagliga. Det kallar vi upplevelsebaserat undvikande, och det har visat sig vara en starkt bidragande orsak till nedstämdhet, ångest, smärta och depression.

ACT hjälper dig att göra det som är bra för dig

Inom ACT får du arbeta med acceptans och mindfulness för att inte behöva reagera
impulsivt på det du känner och tänker utan istället kunna agera utifrån vad situationen kräver, vad som är bra för dig. Det kan vara lätt att fastna i grubbleri, känslor och upplevelser. Med hjälp av ACT kan du lära dig att hantera dina tankar och känslor.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en utveckling av kognitiv beteendeterapi (KBT) och har varit känt i Sverige i drygt tio år. Intresset för ACT ökar inom vården, psykiatrin, psykoterapin, skolan och organisationsvärlden. Sverige har legat i framkant i att utveckla och utvärdera KBT och ACT. ACT har fått stort genomslag för att behandla personer med långvarig smärta, kroniska sjukdomar och depression. Men metoden är bredare än så. Den kan användas för att bli bättre på att hantera till exempel stress, tinnitus och ångest – eller för att stärka en relation.